MT-764 BIG HORN

طراحی برای حرکت عالی و بسیار سریع و عملکرد عالی در مناطق صخرهای و جادههای گلآلود و خاکی


اطلاعات


طراحی برای حرکت بسیار سریع و با استقامت در مسیرهای خاکی و صخرهای

ترکیب ضد پارگی شانهها برای استفاده در مسیرهای کوهستانی (آف رود)

قابلیت تمیز شدن بالا

دارای میخهای پرکننده

شانههای G شکل تقویت شده برای جلوگیری بیشتر از پنجری و حرکت جداره

حروفگذاری بزرگ و برآمده روی جدارهها

 


اطلاعات


Tyre Size Load/Speed Rating Ply Rating Rim width OD mm
30 x 9.50R15 104Q 6PR 6.50 - 8.50 744
31 x 10.50R15 109Q 6PR 7.00 - 9.00 777
32X11.50 R15 113R 6PR 8.00 - 10.00 795
33X12.50 R15 108Q 6PR 8.50 - 11.00 818
225/75R16 115/112Q 10PR 6.00 - 7.50 744
245/75R16 120/116N 10PR 6.50 - 8.00 774
265/75R16 123/120M 10PR 7.00 - 9.00 807
205 R16C 110/108Q 8PR 5.00 - 6.50 736
265/70 R17 118/115Q 8PR 7.00 - 9.00 804
35X12.50 R17 119Q 8PR 8.50 - 11.00 883
275/65 R18 119/116Q 8PR 7.50 - 9.50 817

 


اطلاعات


گارانتی لاستیک ها

کلیه ی لاستیک ها پس از تائید کارشناسان شرکت مشمول گارانتی می شوند

ارسال لاستیک ها

کلیه لاستیک های خریداری شده با هزینه مشتریان توسط اتوطایر به تمامی نقاط ایران ارسال می شود

مشاوره تلفنی

مشتریان محترم جهت خریداری لاستیک مناسب می توانند از مشاوره کارشناسان اتوطایر بهره گیرند