ma-p2

ma-p2 لاستیکی جهت سفر با راحتی و کنترل عالی است. این لاستیک جهت گشت و گذار با راحتی و کنترل عالی است و واکنشهای یک لاستیک با عملکرد بالا را توأمان با دوام یک لاستیک مسافرتی توأمان دارد. به کمک چهار شانه جانبی، لاستیک آب را بهتر پراکنده میکند و خطر سطوح مرطوب را کاهش میدهد. طراحی شیار، سواری مطمئن و صداهای اضافی کم را تضمین میکند.


اطلاعات


پراکنده کردن بهتر آب در سطوح خیس
واکنشهای یک لاستیک با عملکرد بالا توأم با دوام یک لاستیک مسافرتی
لاستیکی برای سواری راحت و راندن در آرامش

 


اطلاعاتاطلاعات


گارانتی لاستیک ها

کلیه ی لاستیک ها پس از تائید کارشناسان شرکت مشمول گارانتی می شوند

ارسال لاستیک ها

کلیه لاستیک های خریداری شده با هزینه مشتریان توسط اتوطایر به تمامی نقاط ایران ارسال می شود

مشاوره تلفنی

مشتریان محترم جهت خریداری لاستیک مناسب می توانند از مشاوره کارشناسان اتوطایر بهره گیرند